Friday, March 4, 2011

  Sykur kadang-kadang makamnya lebih tinggi daripada sabar.. Siapa yang tidak melaluinya tidak akan memahami maksudnya.. Orang-orang yang pernah hidup dan bertawakal .. dia akan mengetahui keajaiban tawakal..

No comments:

Post a Comment