Monday, December 6, 2010

mutiara pagi..

Seseorang wanita itu apabila dilihat terasa hati menjadi senang dan lapang, itulah anggun, tetapi seseorang wanita apabila dilihat hingga seolah-olah terhenti dengupan jantung oleh sebab teramat jelitanya, dia mungkin berbahaya.


 Seseorang itu boleh dinilai jujur cinta kasihnya pada manusia sekiranya dia juga penyayang terhadap haiwan-haiwan peliharaannya.


 – DR. HM TUAH ISKANDAR al-Hajsumber:http://www.drtuah.com/products-mutiara-kata.htm

No comments:

Post a Comment