Monday, December 27, 2010

Rasulullah bersabda maksudnya: “Tiga perkara yang setiap mereka itu adalah hak ke atas Allah menolongnya, iaitu orang yang berjuang pada jalan Allah, orang yang ingin berkahwin yang ingin memelihara kehormatan, dan hamba mukatab yang mahu merdeka.” (Hadis riwayat Ibnu Majah).


selanjutnya di http://feryco.com/wanita-beragama-jamin-kebahagiaan-rumah-tangga

No comments:

Post a Comment